Công Ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Nhật Hoàng

Địa chỉ: 110 Đường 53, Tân Quy, Quận 7, HCM

ĐT: 0286.276.0379

Website: https://giaonhantrongngay.com/

Mail: chuyenphatnhathoang@gmail.com