Chuyên mục: Dịch Vụ Giao Nhận

Dịch vụ thu tiền hộ miễn phí

Thu tiền hộ (COD) là dịch vụ người bán nhờ thu tiền hàng từ người mua thông qua dịch vụ vận chuyển. Có thể nói là dịch vụ rất tiện lợi cho người bán lẫn người mua.

Read More
Loading